Categoría: Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar gradúa 59 residentes en diferentes especialidades médicas